SEJLADS

Tirsdagssejlads, Tursejlads, Kapsejlads, Familiesejlads, ...

Hesselø Rundt 2020

På trods af Corona og alt muligt andet, så blev Hesselø rundt igen i år afholdt i samarbejde med Lynæs sejl- og kajakklub.

Lynæs har stor erfaring i arrangering af kapsejladser, Hundested bidrager med Klubhus til skippermøde og præmieuddeling og praktiske detaljer, flagmaster mm.

Hesselø rundt starter altid kl. 0900, derved håber vi at få alle både hjem inden det bliver mørkt. Det lykkes dog ikke altid.

Der er ellers tradition for at kapsejladser i Danmark starter kl. 1000.

Skipperøde kl. 8 i HMS var indskrænket til kun én pr. båd (corona)

Værmeldingen viste et lavtryk med center midt over Kattegat og dermed svage skiftende vinde. En rigtig rodebutik og det blev derfor besluttet at sejle den korte bane, altså kun ud til sømærket på SØ revet ved Hesseløen.

Der var 20 tilmeldte både, alle fra Issefjordsklubberne: Hundested, Lynæs, Nykøbing, Holbæk, Roskilde og Jyllinge.

Der var 2 starter, 0900 0g 0905, således at "rigtige" kapsejladsbåde med mål startede først og "Turbåde" med det nemmere Lys tal startede 5 minutter senere.

Svag vind og strøm imod ved startlinien gav ikke de flotteste skudstarter. De fleste både satte spiler i den lette vind, men det varede ikke længe før vinden friskede fra syd med langsom drejning til SW. Meget flot spilersejlads.

Ligesom vinden var strømmen ret kompliceret, sydgående ud for Hundested havn, længere ude østgående for til sidst syd for øen at være ret kraftig vestgående.

Da bådene skulle i mål var strømmen vendt, således at der atter var modstrøm ved Hundested, dog ikke særlig stærk.

En kapsejlads bør have et krydsben, altså modvind. Det blev der ikke noget af, alle kunne holde op, direkte fra Hesselø til mållinien ud for havnen. Vinden friskede lidt mere op, så det blev en hurtig sejlads.

Første båd "Arcona" i mål 13 minutter over 1 og sidste båd hjemme 2 minutter efter kl. 2.

Det var altså meget lidt spredning på feltet.

Det var en meget hurtig og nem sejlads, men alle var efterfølgende enige om at på tidspunktet for skippermødet var det den rigtige beslutning at afkorte banen.

Præmieuddeling kl 1530 blev i det fine vejr afholdt udendørs, ingen begrænsninger i deltagerantal.

\Niels Roos

RESULTAT AF HESSELØ RUNDT

Foregånde års resultat, 2015, 2016, 2017

ADRESSE
Nordre Beddingsvej 37
3390 Hundested


KONTAKT INFO
Email: post@hms-hundested.dk