MEDLEMSKAB

Formularer, Kontingent, Indmeldelse, ...

OPTAGELSE AF MEDLEMMER

Nye medlemmer optages efter skriftlig ansøgning til bestyrelsen. Alle med interesse for fritidssejlads/bådsport kan søge om optagelse og medlemskab.

Bestyrelsen afgør, om optagelse kan finde sted. I bekræftende fald tilstilles ansøgeren et eksemplar af klubbens love og får udleveret nøgle til klubhuset, når indskud og kontingent er indbetalt.


MEDLEMSKATEGORIER

A-MEDLEM: 

A-MEDLEMSSKAB kan opnås af alle personer fra det fyldte 18. år og dækker

pågældendes ægtefælle eller samlever.

Rettighed: 1 stemme og valgbarhed til lederposter.

 

B-MEDLEM: 

B-MEDLEMSSKAB kan opnås af personer, der er fyldt 65 år og tidligere har været

optaget som A-medlem og dækker pågældendes ægtefælle eller samlever.

Rettighed: 1 stemme og valgbarhed til lederposter.

 

PASSIVE:    

PASSIVT MEDLEMSKAB kan opnås af personer, der støtter klubbens interesser

og formål og dækker pågældendes ægtefælle eller samlever.

Rettighed: 0 stemme og ingen valgbarhed til lederposter.

 

JUNIOR:      

Som JUNIOR-MEDLEM kan optages personer under 18 år.

Rettighed: Ingen stemmerettighed, men valgbar til udvalgsposter.

INDMELDELSE

Hvis du ønsker at melde dig ind i HMS bedes du udfylde nedenstående indmeldelsesblanket (pdf-fil) og fremsende den til HMS, eller du kan maile den som vedhæftet fil til post@hms-hundested.dk

Du kan hente indmeldelsesblanketten ved at klikke på knappen.


Årligt kontingent: 

  Aktiv kr. 650,-

  Passiv kr. 450,-

  Pensionist kr. 450,-

  Indmeldelse kr. 500,-

ADRESSE
Nordre Beddingsvej 37
3390 Hundested


KONTAKT INFO
Email: post@hms-hundested.dk