KLUBBEN

Om klubben, Bestyrelsen, Leje af klublokale, Vedtægter, ...

HMS (Hundested Motor- og Sejlklub) blev etableret i 1991 som en sammenslutning af motorbådsklubben og sejlbådsklubben i Hundested.

Klubben fik til huse i den nuværende bygning på Nordre Beddingsvej 37, hvor der på 1. sal er klublokale og i stueetageen festlokaler.

Klubbens formål er at udvikle medlemmernes færdigheder i sejllads og navigation m.v. Desuden varetager klubben medlemmernes interesse overfor havnen og andre myndigheder. Klubben driver endvidere en klubhusfunktion.

Klubben fungerer idag som det sociale samlingspunkt for havnens bådejere samt personer som ønsker at deltage i klubbens sociale liv.

Som medlem af klubben har du mulighed for at leje klubbens festlokale.

Leje aftale kan hentes her.

HMS Hundested motor & sejlklubs klubhus på Hundested havn.

KLUBBENS BESTYRELSE

Formand, Dan Rylinger, 20333633

Kasserer, Ivan Jensen, 22101351

Klubhus Formand, Rasmus Rude, 23282148

Bestyrelsesmedlem, Erik Hauch, 20442110

Næstformand, Pieter Raunwe, 24214590

Bestyrelsesmedlem, Erik Pallesen, 24775106

Sekretær, Steffen Lunn, 41430498

Suppleant, Niels Roos, 22305044

Suppleant, Rolf Christensen


Referat af seneste Generalforsamling kan hentes her

Klubbens Vedtægter

Klik på knappen til højre, og se og læs klubbens vedtægter i pdf-version.

ADRESSE
Nordre Beddingsvej 37
3390 Hundested


KONTAKT INFO
Email: post@hms-hundested.dk