NYT FRA BESTYRELSEN

senest opdateret den 23. februar 2019

Informationer fra bestyrelsen listes på denne side.

Årsberetning HMS fra 11/3 2018 til 24/3 19.

Efter generalforsamlingen den 11. marts 2018 stod HMS med en næsten ny bestyrelse. For os alle var det noget af en mundfuld.

Jeg holdt møder med den afgående formand Flemming med overdragelsesforretning fire dage efter og senere igen med Flemming og Michael Larsen vores IT mand den 28.3.

Vi har holdt bestyrelsesmøder den 23/3 – 19/4 – 28/5 – 28/8 – 9/10 – 4.12 – 20/2 og 13/3

Alle bestyrelsesmøder er gået for sig i en god og fordragelig tone og med mange nye ideer på bordet. En ting - jeg som formand - lægger stor vægt på i bestyrelsen er at alle bruger deres individuelle kompetencer. Jeg må her rose hele bestyrelsen ikke bare for talrigt opmøde, men også for deres meget engagerede arbejde for HMS.

Inden denne generalforsamling gik jeg de tilgængelige formandsberetninger igennem fra tidligere år. Så sent som for seks år siden havde vi Tommy Berg som formand. Han kunne den gang se tilbage på 23 både der gennemførte Hesselø rundt, et behov for deltagerstop på max 70 personer til årets juletræsfest og 18 ihærdige personer der over en hel weekend malede og istandsatte festsal og toiletter. Helt så mange deltagere har vi næppe i dag til vore arrangementer, måske lige undtaget Bankospil og Sildens Dag, men vi håber på at HMS vil leve mange år endnu.

Derfor har det også været bestyrelsen magtpåliggende at lede efter nye veje til medlemstilgang.

I maj var vi klar med Erik H som ankermand på projektet træterrasse som vi holdt møde med havnen om den 25.maj. Det blev et godt og konstruktivt morgenmøde hvor Søren var yderst optimistisk omkring tiltaget, og i kan jo alle se resultatet lige udenfor. Helt fra tegning til sidste skrue har Erik Hauch stået med ansvaret for byggeriet og vi synes han fortjener et seriøst klap.

En del af klubbens aktiviteter er jo ret traditionsbundne og vi har af bedste evne forsøgt at videreføre det der var i forvejen, samtidig med at vi har forsøgt at tilføre nye tiltag. Det hele har vi skrevet på en aktivitetskalender som er udsendt til alle medlemmer på mail og også ligger på hjemmesiden. Det tidligere udsendte var vi dog nødt til at revidere, blandt andet fordi man har lavet om på det gamle Sildens dag. Skulle nogen ikke have set den reviderede aktivitetskalender endnu så kan man tage en kopi efter mødet henne ved det nye klaver.

Hjemmesiden har været en svær sag. Den gamle hjemmeside var opbygget på en platform der ikke længere var tidssvarende. Michael er virkelig en flink mand og vil rigtig gerne hjælpe, så resultatet blev at han måtte lave en helt ny side, som så løbende er blevet opdateret og revideret. En til tider stor opgave – også for Pieter Raunwe vores næstformand som har den løbende kontakt med Michael og som også selv laver en del på siden. Vi synes at den nye hjemmeside er ved at tage form, men mangler stadig en masse input også fra jer, så bare tag fat i Pieter når i har noget i vil bidrage med.

Klubben var fra gammel tid i besiddelse af ammunition og signalpistoler som overtrådte våbenloven, det hele er nu afleveret retmæssigt til politiet. Vi er måske blevet lige lovlig lovlige.

Huset her administreres jo til daglig af vores klubhusformand Rasmus Rude. Rasmus er den der står for udlejning mm. Og det er Rasmus der trofast har forsynet ølautomaterne i huset med øl. Vi gør snart hans arbejdsopgaver lettere når vi om kort tid fjerner ølautomaterne, den ovenpå er allerede sat ud af drift. I stedet kommer der et displaykøleskab i entreen som tjener samme formål, men bruger langt mindre strøm - og tager en fraktion af tid at fylde op i forhold til automaterne.


Vores mangeårige husalf og propre rengøringsdame Bente blev i december 80 år og jeg var ude med en lille erkendtlighed til hende fra HMS på dagen. Tak fordi du stadig orker at være der for os Bente. Skal vi også give Bente et lille klap...

HMS har jo to lokaliteter. Filialen er måske nok ikke den mest prangende af dem, men den har sit helt eget – og meget underholdende – publikum. Fillialen er guld værd for klubben, måske nok også fordi her ikke er rygeforbud. Har man noget der skal fikses så er det her man går hen.

Klubkontoret på første sal brugte vores sekretær nærmest det halve af sommeren på at få ryddet helt op i og det er i dag kun det der skal bruges fremover som er gemt. Vi har valgt at nedtage vores Wi Fi og telefonlinje da det kun blev benyttet meget lidt. Skal man på nettet har havnen og Bryghuset et Wi Fi system og alle har jo en telefon på sig i vore dage.

Sommeren igennem holdt vi grillaftener med varierende deltagerantal. Vores gode grillmester Gert har trofast stået for grilloptændingen og vi andre har hygget og spist og drukket. 2018 var jo sommeren over alle somre, og aldrig har danske sejlere haft mere at glæde sig over på vejrsiden.

Den 19. august holdt vi et af de nye tiltag. Sejl med dagen, hvor vi fik et par nye medlemmer ind i klubben. Velkommen til dem og til alle nye medlemmer.

Sildens dag den 1. september blev en sjov dag. Der kom retfærdigvis ikke lige så mange penge ind i klubkassen som året før, blandt andet fordi vi skulle betale for musikken, men alle havde en god dag, og mange var forbi og spise vores goe sild. Festligheden med den ret vilde lirekasse kunne høres langt ude på havnen.

Vi kunne desværre ikke gennemføre kapsejladsen Hesselø rundt da ingen i bestyrelsen har den fornødne forstand på kapsejlads og måleregler mv. Også kapsejladsudvalget var nødt til at melde hus forbi. Hesselø rundt har tidligere været en del af kapsejladserne i Isefjordskredsen men det seneste omkring denne kreds er at den forventes enten at lukke eller blive omstruktureret næste år.

Hvis der her findes nogen som vil kunne varetage at arrangere kapsejladsen med eller uden måleregler vil vi meget gerne høre fra jer/dig i dag og så forsøge at gennemføre. Hører vi intet inden 8 dage fra d.d. må vi desværre melde ud allerede nu at vi hverken i år eller fremover kan gennemføre det ellers traditionsrige Hesselø rundt.

Hvor mange af jer til stede i dag sejler kapsejlads og har reelt brug for målerbreve på jeres både fingeren op.

Vi er jo medlemmer af Dansk Sejlunion. Ca. 100 kroner af jeres årlige kontingentbetaling går direkte videre hertil. Men hvis ikke der alligevel er kapsejladsbehov i klubben af betydning så er det måske heller ikke vigtigt at vi bruger over 10.000 kroner af klubbens penge årligt, på at man kan få et målerbrev til sin båd. Det er nemlig kun DS der kan udstede målerbreve. Der findes andre foreninger som kan alt det andet vi får fra DS til meget billigere penge. Førhen fik vi et blad fra DS, dette blad blev nedlagt for et år siden men vores betaling til DS er uændret. Vi hører meget gerne jeres mening om dette. Hører vi intet fra jer enten på mail eller en note i postkassen udenfor vil vi i bestyrelsen nok overveje hvad vi gør fremover.

Den 5. september havde vi Vagn og Lene forbi til grillaftenen, de fortalte om deres tur til Middelhavet igennem floderne. Det blev en hyggelig og sjov aften.

hms-hundested
Den nye terrasse foran HMS' klubhus.

Den 3. oktober flåede familien Illemann præmier til sig med en foruroligende hastighed i årets bankospil, og vi havde alle en sjov aften.

Frank Illemann nedtog standeren den 27. oktober i regn og blæst imens jeg med blafrende papir og klaprende tænder forsøgte at holde en formfuldendt tale og klubben gav en lille en til halsen.

Så var vi nogen der spiste ævlekage med masser af procenter den 7. november til klubaften og den 5. december afholdt Erik H årets ”Risengrød for voksne” med det laveste besøgstal vi endnu har oplevet.

Nytårstaffel blev afviklet den 9. januar og her var det vores næstformand som svingede champagneflasken. Den 6. februar indviede vi det nye klaver og lavede fællessang med kaffe og kage. Super hyggeligt, det gør vi bestemt igen.

Det har hele tiden været en plan for mig at jeg skulle forsøge at trække nye medlemmer ind i klubben ved at bruge mine egne kompetencer som underviser og lave sejlerkurser for medlemmerne til meget lave priser. Jeg er jo til daglig indehaver af en sejlerskole og en køreskole. Der blev lagt en plan for undervisningen men kun to nye medlemmer har vist interesse i år. Det var for lille et deltagerantal så de kan nu for samme lave pris købe kurser på min skole når det passer dem. Vi forsøger at skabe noget mere interesse for kurserne i HMS regi på et andet tidspunkt.


Den 6 marts havde vi også en hyggeaften på første sal hvor den igen stod på køvekage og the og kaffe. Når vi holder klubaftener som jo ligger helt fast hver den første onsdagsaften hver måned kører snakken rigtig godt. Vi synes det er sjovt os der deltager, men vil gerne have mange flere med ind i klublivet. Bare kom an, der er ikke nogen der bider her.

I forbindelse med klubaftenerne vil der altid være en person fra bestyrelsen til stede. Så hvis der er noget man søger oplysninger om, hvis man vil købe en klubstander eller andet, kan det altid lade sig gøre... den første onsdagsaften hver måned. Dette erstatter dermed en egentlig kontortid for HMS.

Okay, det er jo en længere smøre det her, og i er jo heller ikke blevet meget yngre siden i kom, så

HVORNÅR ER DET NU DER ER KLUBAFTENER

Ud over den indlysende og fine ombygning ude foran klubhuset har vi også i 2018 fået 3 fine nye IFØ Sign toiletter, dem har vores sponsor og kasserer Ivan fra KRAFT VVS stået for, klap bare ad ham, han har ikke noget imod det. Det er også Ivan som ansøger om fondsmidler og sponsorstøtte og det er han ret go til. Klap i -gen.

Vi har i vinter fået efterset og renset vores varmepumper, det trængte de meget til.

Den sidste nyinvestering i klubben er at vores aldrende men fine billard på første sal nu igen er kommet til ære og værdighed med behørig afretning, nye bander og nyt klæde. Det var en kostbar proces men vores mangeårige sponsor Rolf fra VINDERØD FARVEHANDEL valgte at betale halvdelen, det skylder vi ham stor tak for.

Om kort tid skal klaveret stemmes, så det kan spille helt rent til næste sangaften.

Som alle kan se i årets nye aktivitetsprogram er der masser man kan deltage i. Det er bestyrelsens store ønske at alle medlemmer får mest muligt ud af klubkontingentet.


Den 3. april klokken 19.00 er der igen klubaften. Vores bestyrelsesmedlem Erik Hauch har atter kæmpet for at skabe en underholdende aften. Og denne gang sidder den stensikkert lige i skabet. Erik har nemlig inviteret en af Danmarks absolut dygtigste marine elektronik folk Michael Krumbæk til at komme og tale. Og Krumme /slash Hr.Raymarine, slash/ Hr.Simrad/ slash Hr.Autohelm) som jeg personligt har kendt siden 80erne og som allerede sejlede jorden rundt i en kutter da han var barn og som så sent som for tre måneder siden tæskede en 45 fods X Yacht over Atlanten fra Lanzarote den 18. november over Kap Verde til den 28 november og til Bridgetown på Barbados hvor de ankom til den 11. december efter at have holdt 7,1 knob i snit hele vejen skal nok få os alle til at slå lyttebøfferne helt ud. Det bliver med garanti et brag af en aften. Både sjovt, spændende og lærerigt. Der bliver gratis adgang og alle er velkomne, så tag bare jeres sejlervenner med.


Vi har i år 2019 valgt at sætte fokus på lokalerne her, vi mener de trænger alvorligt til vedligeholdelse og vi mangler hænder når vi søndag den 7. april klokken 10-16 går i gang med at renovere dem. Vi skal have malet indervægge og renoveret lofter. Lamper, borde og stole skal efterses og rengøres. Gardiner og hynder skal vaskes osv.osv. Klubben byder på lidt godt at spise og drikke til dem der møder op. Ved at gøre udlejningsdelen bedre får klubben indtægter, og det trænger vi til med et (som med alt andet foreningsliv) svigtende medlemstal.


Derfor lader vi nu en liste gå rundt hvor man kan skrive sig på til at hjælpe den 7. april. Det er kun sølle 6 timer på en søndag, vi får det sjovt og klubben giver mad og drikke undervejs. Når vi ved hvor mange der vil deltage bliver der købt materialer og forplejning efter det.


Det er bestyrelsens og mit håb at HMS skal bestå, men lægger vi os om på siden og sover, sker det ikke. Vi skal være aktive, vi skal ses og høres på havnen, vi skal have flere medlemmer, der skal være plads til alle, unge som gamle - og vi skal have det sjovt sammen.


Og så den personlige.


Jeg blev valgt som formand for HMS sidste år, den havde jeg slet ikke set komme eller konsekvensen af. Men jeg vil meget gerne have lov at sige jer alle tak for tilliden. Det har været langt mere spændende, sjovt og udfordrende end jeg forudså. Nogen gange har jeg været udfordret af situationer jeg ikke på forhånd havde set konsekvensen af, og andre gange har tingene kørt, næsten som på skinner. Da Flemming trak sig som formand midt i en valgperiode er formandsposten igen i år på valg for en toårig periode. Bestyrelsen har spurgt om jeg ville genopstille og det havde jeg egentlig fra start besluttet ikke at gøre. Men nu gør jeg det altså igen og det har de andre bestyrelsesmedlemmer der er på valg lovet mig også at gøre.

INDMELDELSE

Hvis du ønsker at melde dig ind i HMS bedes du udfylde nedenstående indmeldelsesblanket (pdf-fil) og fremsende den til HMS, eller du kan maile den som vedhæftet fil til post@hms-hundested.dk

Du kan hente indmeldelsesblanketten ved at klikke på knappen.

ADRESSE
Nordre Beddingsvej 37
3390 Hundested


KONTAKT INFO
Email: post@hms-hundested.dk