simple site templates

Velkommen til HMSSå tog vi hul på et nyt årti.

Hundested Motor og Sejlbådsklub fylder i år 50 år. Og det er der mange gode grunde til. Alle årene har der været glæde og hygge i klubben, ikke mindst nu. Vi glæder os over at stadig flere nye medlemmer kommer til. Der er i det forløbende år næsten måned for måned kommet flere og flere til klubaftenerne den første onsdag hver måned, og folk hygger sig, det er tydeligt.

fortsættes nedenfor...

Vore hyggelige lokaler direkte ud til havnebassinet, den nye træterrasse, festlokalerne som medlemmer kan leje billigt (snart med helt nyt køkken), billardspillet på første sal, vore grillaftener, og det fantastiske kammeratskab lokker mange.

Havet og fjorden blinker lokkende udenfor havneløbet. En ny sejlersæson er altid noget man glæder sig til. De der har båd i havnen udgør i dag en mindre del af klubbens medlemsskare, vi har også mange passive medlemmer og pensionister og her er plads til alle. Så uanset om du har en båd, eller bare kan lide sejlermiljøet på havnen over alle havne er du velkommen i HMS.

I år har vi igen lavet en spændende kalender med masser af arrangementer på tapetet, se dem her på siden og kom og vær med, det bliver sjovt.

Formand for HMS
Dan Rylinger

KOMPLET AKTIVITETSLISTE FOR 2020

I bestyrelsen har vi nu planlagt det nye aktive år for klubben...

Kommende aktiviter & nyheder

En komplet liste over kommende begivenheder kan hentes her.

Fællessang ved klaveret

Onsdag den 5. februar kl. 19.00

Klubben giver kaffe og kage.

Foredrag om "Sikker sejlads"

Onsdag den 4. marts kl. 19.00

I samarbejde med TrygFonden og Søsportens
sikkerhedsråd får vi et spændende foredrag om
sikker sejlads og moderne nødkommunikation på
havet. 

Klubben giver kaffe og kage.

DUELIGHEDSBEVIS TEORI, også kaldet navigationskursus

Pris for deltagelse af HMS medlemmer 500 kr. til klubkassen.

Pris for deltagelse af ikke HMS medlemmer 500 kr. til klubkassen... plus 1.695 kr. til Instruktøren, Dan Rylinger.

Duelighedsbevis teori indeholder alt hvad der indgår i pensum til teoretisk duelighedsbevis. Lanterneregler, søvejsregler, vigeregler, signalgivning, nødsignaler, navigering med hensyntagen til misvisning, deviation, vind og strøm. Komplet kursuspakke med alt undervisningsmateriale kan købes for 850,-kr. første kursusdag.

UDVID DINE KUNDSKABER I VINTEREN

Duelighed & Yachtskipper-1

Vi kan igen tilbyde kursus til Duelighed-teori som er et koncentreret version over 3 weekends, hvor vi tidligere har haft deltagere fra FD.

Men vi kan tilføje at vi også kan tilbyde et kursus i Yachtskipper-1


Yachtskipper-3

Vi har nu været så heldige, at vi kan få sat gang i undervisning i Y3 i vores klub her fra starten af november.

Som vores gode naboer og samarbejdspartnere er jeres medlemmer selvfølgelig velkomne til at være med, hvis nogen har lyst til at få udvidet kompetence-niveauet.

FAKTA OM HMS- Hundested Motor & Sejlklub

KLUBBEN

HMS (Hundested Motor- og Sejlklub) blev etableret i 1991 som en sammenslutning af motorbådsklubben og sejlbådsklubben i Hundested.


BEGIVENHEDER

I løbet af året afholder HMS forskellige arrangementer på havnen og i klubhuset. Alle er velkomnne, følg med på siden vedr. begivenheder.


MEDLEMSSKAB

Nye medlemmer optages efter skriftlig ansøgning til bestyrelsen. Alle med interesse for fritidssejlads/bådsport kan søge om optagelse og medlemskab.

SEJLADS

Sejladser afvikles igennem sejlsæsonen, bl.a. Tirsdags- sejlads, Tur- og Kapssejlads.
Alle interesserede er velkomne på havnen, måske vækkes drømmen om havet i nye medlemmer.

SIKKER SEJLADS

Android app på dansk med de grundlæggende søvejsregler. Appen tilbyder en simpel gennemgang af flere af de basale emner der indgår når man skal forberede sig til duelighedsbevis eller speedbådskørekort.

VORES SPONSORER

Støt vores sponsorer de støtter os

KONTAKT KLUBBEN

Tak for din henvendelse. Vi besvarer din besked hurtigst muligt.

ADRESSE
Nordre Beddingsvej 37
3390 Hundested


KONTAKT INFO
Email: post@hms-hundested.dk